Åsa Nattvandrare

Åsa365 stöder Nattvandrarna

Vad är Nattvandrare?

Att nattvandra är att bry sig. Som nattvandrare finns du där ungdomarna är – du är synlig och tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs. Du skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd.
Det kan handla om att låna ut mobilen, medla, plåstra om, eller bara lyssna.

Det här gör ÅSA365

Vi tycker det är viktigt att föräldrar bryr sig och finns där ungdomarna finns. Vi har därför utlyst en tävling som fortlöper varje år.  Åsa365 delar ut ett pris på Åsa-dagen och du kan vara med och bidra till priset.

Det är Klasserna i årskurs 6, 7 och 8 som tävlar i vilken klass som fått flest föräldrar att gå med i klassens schemalagda nattvandringar. Priset är en rejäl slant till klasskassan. Varje klass har en värderingsfaktor baserad på antalet elever vid skolstarten som räknas in vid bedömningen av föräldramedverkan och summan av prispengarna till klasskassan. Tävlingen pågår från första nattvandringen till och med skolavslutningsfredagen. Årskurs 9 kan inte delta i tävlingen eftersom priset delas ut vid kursstarten nästa läsår.

Vi stöder Nattvandrarna

Skip to content