Engagera dig eller bli stödmedlem

Ju fler desto starkare blir vi

Endast 150 kr för ett helt år.

Du kan vara passiv medlem eller engagera dig i de frågor som gäller din hemort. Du väljer själv

Åsa 365 är en ideell och opolitisk samhällsförening med visionen att göra orten Åsa till ett levande samhälle trehundrasextiofem dagar om året. Föreningens målsättningar fastställs av alla som vill någonting med Åsa och sedan är tanken att ÅSA 365 ska finnas där för att stötta, hitta samarbeten, hjälpa och driva aktuella projekt och frågor. Det kan handla om allt från initiativ som utvecklar turistdestinationen Åsa till aktiviteter som bidrar till ett levande centrum eller frågor som borde väckas hos Kungsbacka kommun.

Skip to content